پروانه کسب از اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی

بزرگ‌ترین و مجهزترین مرکز ارائه خدمات موتور گیربکس و موتور گیرلس آسانسور در ایران